Skip to Content

ТОП авторських робіт

 1. Основні стилі керівництва / 71 300
 2. Дейниченко В.Ф. Люстрація перманентна. Концепція. / 27 934
 3. Андрійчук О.А. Реферат та презентація: «Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця» / 22 775
 4. Ефективність діяльності органів державної влади / 20 121
 5. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення / 18 210
 6. Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні" / 17 005
 7. Валінкевич Ю.Б. Творча робота: "Податкова система України: стан, проблеми, перспективи" / 14 861
 8. Вдовенко М.М. Творча робота: "Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні" / 14 685
 9. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" / 12 472
 10. Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців" / 12 031
 11. Іванова Н. Доповідь: "Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління" / 11 933
 12. Костюк Т.С. Творча робота: "Децентралізація влади: модель для України" / 11 861
 13. Іваніцька М.М. Творча робота: "Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави" / 11 841
 14. Ділове спілкування та забезпечення його ефективності / 11 133
 15. Кішіньова О.В. Залучення громадян до прийняття рішень на регіональному та місцевому рівні / 10 943
 16. Фозикош М.М. Проблема гендерної рівності в сучасному українському суспільстві / 10 700
 17. Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС" / 10 675
 18. Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації / 10 419
 19. Леснікова Л.О. Доповідь на тему: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 10 344
 20. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні / 10 022
 21. Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / 9 946
 22. Творча робота на тему: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / 9 737
 23. Дідківський В. П. Публічний виступ: "Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління" / 9 454
 24. Мар'янчук Н. Творча робота: "Інформаційні технології в сучасному державному управлінні" / 9 287
 25. Мотивація як інструмент управління персоналом / 9 255
 26. Мар'янчук Н. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування адмін та політпосад" / 9 094
 27. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування / 8 973
 28. Шуть С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 8 747
 29. Електронна демократія / 7 683
 30. Горова Т. Ф. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 7 500
 31. Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів / 7 460
 32. Творча робота "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 7 307
 33. Крошко А. М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / 7 278
 34. Професіоналізація державної служби України – пріоритетний напрямок реформування на шляху до Європейського Союзу / 7 271
 35. Караваєва Т.В. Творча робота: "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / 7 268
 36. Творча робота / 7 214
 37. Требенець Н.І. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / 7 209
 38. Гребенюк І. В. Творча робота: "Реалізації ґендерної політики в Україні" / 7 191
 39. Дудко Т. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 7 156
 40. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади / 7 139
 41. Гниденко М.Й. Творча робота на тему:"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 7 025
 42. Леснікова Л. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 6 892
 43. Гниденко М.Й. Публічний виступ на тему: "Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами" / 6 878
 44. Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади" / 6 768
 45. Архипова С.В. Реформування місцевих бюджетів, спрямоване на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні / 6 743
 46. Дищук Є.О. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 6 736
 47. Мельникова Ю. Напрями удосконалення держ. регулюв. сфери телекомунікацій України в контексті формув. привабливого інвест.клімату / 6 648
 48. Гринів О. М. Творча робота: "Сутність, мета, стратегія і механізм реалізації Соціальної політики України" / 6 634
 49. Бабій О.В. Творча робота: "Програмно-цільовий метод у процесі стратегічного планування розвитку територій" / 6 618
 50. Вдовенко М.М. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 6 514
 51. Про роботу Закарпатської облдержадміністрації з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / 6 369
 52. Мамишев А. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 6 358
 53. Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст" / 6 327
 54. Брильова Ю. В. Тези до публічного виступу: «Професійне вигорання державних службовців» / 6 302
 55. Лутчин Т.М. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 202
 56. Гучко Р. Ю. Творча робота: Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі / 6 099
 57. Купчанко М.В. Творча робота: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" / 6 080
 58. Картавцева Н.А. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / 5 932
 59. Гаркавенко О. А. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 5 918
 60. Гінкул В.М. Творча робота: "Організація державної служби України" / 5 902
 61. Жук Н. Б. Творча робота: "Державна кадрова політика" / 5 854
 62. Нікіфорова І.І. Тези до публічного виступу на тему: «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» / 5 850
 63. Бровкін П. В. «Недосконалість дії Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» / 5 807
 64. Кривенюк В.В. Творча робота Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг / 5 785
 65. Гниденко М.Й. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 783
 66. Муковоз С.В. Публічний виступ на тему: «Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі» / 5 625
 67. Ганущак Л.Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 5 561
 68. Бойченко Д.А. Презентація виступу: "Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі" / 5 506
 69. Кукуюк Л. Презентація творч. роб.: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 424
 70. Степаненко О. В. Творча робота: "Екологічна криза в Україні: вихід є" / 5 415
 71. Струмінська А.І. Стратег. наближ. соц. посл. до потреб їх отримув. шляхом впров. посади фахівця із соц. роботи / 5 363
 72. Володін В.Г. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 5 354
 73. Кукуюк Л.А. Творча робота: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 232
 74. Бойко І. С. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 5 168
 75. Віноградов А.М. Творча робота. Становлення громадянського суспільства в Україні: загрози / 5 138
 76. Кукуюк Л.А. Презентація публічного виступу: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 5 062
 77. Плинність кадрів у системі державної служби та шляхи її подолання / 5 059
 78. Трофімова Л.В. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 5 052
 79. Марушевский Л.О. Презентация творческой роботы: "Состояние, проблемы и перспективы электронного правительства в Украине" / 5 035
 80. Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 4 882
 81. Кондратенко А. Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 4 847
 82. Мельникова Ю.В.Публічний виступ«Шляхи вдосконалення регулювання та активізації інвестиційної діяльності у сфері телекомунікацій» / 4 750
 83. Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами» / 4 741
 84. Кукуюк Л.А. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 732
 85. Іващенко В.М. Творча робота на тему: "Реформування державної служби України з метою адаптації до Європейських стандартів" / 4 676
 86. Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району / 4 616
 87. Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі" / 4 603
 88. Стороженко Л. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 592
 89. Меркушева Н. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 4 494
 90. Рюміна О. М. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 4 429
 91. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації"(ІІІ тур) / 4 273
 92. Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти" / 4 158
 93. Лапаєва Н. О. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 4 060
 94. Баєва Г. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 052
 95. Григорчук Н. В. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування політичних та адміністративних посад" / 4 032
 96. Гресь І.Б. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 993
 97. Толстая Т. М. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади » / 3 979
 98. Творча робота на тему: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу" / 3 872
 99. Степанок С. М. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально – психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 836
 100. Рождественський О. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 818


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.