Skip to Content

Підвищення кваліфікації державних службовців

Згідно статті 29 Закону України «Про державну службу» державні службовціпідвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п'ять років. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.10 № 564 основними видами підвищення кваліфікації державних службовців, що забезпечують його безперервність, є:

§                      навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

§                      тематичні постійно діючі семінари;

§                      спеціалізовані короткострокові навчальні курси;

§                      тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;

§                      самостійне навчання (самоосвіта), зокрема участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1136;

§                      стажування в органах, на які поширюється чинність Закону України «Про державну службу» а також за кордоном.

Відповідно до Порядку формування державного замовлення підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 р. № 1262, Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать до I – IV категорії посад державних службовців є Нацдержслужба, також питання підвищення кваліфікації з питань боротьби з корупцією врегульовано постановою Кабінету Міністрів від 02.06.2003 р. № 828.

Заявки на включення до проекту державних замовлень підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування формуються державними замовниками згідно з нормативами, визначеними Нацдержслужбою разом з Мінекономіки та Мінфіном, і подаються в установленому порядку до Мінекономіки з відповідними пропозиціями до проектів Програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на відповідний рік.

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до I – IV категорій посад державних службовців, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державних замовлень на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономіки згідно постанови Кабінету Міністрів від 12.05.2007 р. № 711.

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які відносяться до V - VII категорій посад державних службовців, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші органи державної влади подають щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державних замовлень щодо підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає її Мінекономіки.

Нацдержслужба у взаємодії з Національною академією державного управління при Президентові України після затвердження Мінекономіки розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 12.05.2007 р. № 711.

Посилання:

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

Інформаційно-довідкова система з питань профнавчання та підвищення кваліфікації державних службовців

Методичні рекомендації щорічного визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підготовці магістрів за спеціальностями в галузі знань «Державне управління», відбору осіб для направлення на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Державне управління» та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (наказ Головдержслужби від 01.12.09 № 367)

Стратегічна новизна виходу України з системної кризи чи Новий управлінський курс для України

Цільова комплексна програма реформування системи підготовки кадрів для державної служби, підвищення кваліфікації державних службовців та формування кадрового резерву

Джерело: http://nads.gov.ua/control/publish/article?art_id=254261

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.