Skip to Content

Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців"

Тези до публічного виступу на тему:

«Патріотизм, духовність та моральність молодих українців»

 

 

учасниці ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» – Кравченко Олесі Вікторівни, головного спеціаліста відділу патріотичного виховання та підтримки творчих ініціатив молоді департаменту молодіжної політики Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту,
03.06.2010 р.

 

Чим більше Україна утверджується у своїй державності, тим інтенсивнішим стає пошук загальнонаціональних ідейно-духовних орієнтирів, здатних консолідувати суспільство, зміцнити державу, вивести її на високий рівень цивілізованості та культури.

Стабільність держави та економічний розвиток суспільства значною мірою залежать від становища дітей, молоді і сім’ї та ставлення держави до їх проблем, інтересів та потреб.

Ключову роль у здійсненні поступального розвитку суспільства відіграє молодь. Саме молодь є найбільш динамічним елементом громадянського суспільства, генератором та провідником нових ідей.

Для суспільства це має принципове значення, адже саме молодь є тією соціальною групою, яка вирішальним чином визначає зміст і характер майбутнього, концентрує в собі тенденції суспільного розвитку.

Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання молоді, її духовних та моральний стан.

Патріотизм зародився ще на світанку історії людського суспільства. У ньому знаходить відображення любов людини до своєї вітчизни, поваги до її минулого і сучасного, піклування про майбутнє.

Патріотичне виховання молоді відіграє особливо важливу роль, оскільки воно покликане сприяти формуванню соборності України, що є основою української національної ідеї. Актуальність цього засвідчується загальною стурбованістю суспільства щодо низького рівня національної свідомості молодого покоління, девальвацією цінностей патріотизму та громадянського обов'язку. Як свідчать соціологічні дослідження за роки незалежності значно збільшилася питома вага молодих людей, котрі ідентифікують себе з Україною.

Виховання патріота – копіткий консолідований процес який є стрижнем державної політики, адже основним мірилом патріотизму є ставлення громадянина до становлення державності.

У період становлення незалежної Української держави значно посилився інтерес до вивчення національної історії, традицій, побуту і звичаїв, моральності. Це зумовлено не лише розширенням демократичних прав українського суспільства й особистості, а й спробою осмислення людиною свого духовного начала, його сутності і значення.

Але, проблеми соціально-економічного становища суспільства минулого періоду негативно вплинули на підростаюче покоління, знизили виховну роль культури, мистецтва і освіти як найважливіших факторів формування патріотичної свідомості молоді. На жаль, сьогодні значній частині молодих людей притаманні байдужість, егоїзм, індивідуалізм, цинізм, неповага до держави та соціальних інститутів.

В умовах світової економічної кризи, як ніколи постала необхідність розв’язання на державному рівні найгостріших проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та національної свідомості молоді.

Водночас, провідне місце в нашому житті займає мораль. Нам лише здається, що вона в сучасному суспільстві не відіграє ніякої ролі, насправді мораль є внутрішнім чинником людини, вона є своєрідним контролером людської поведінки. Регулятором людських вчинків та відповідає за внутрішній стан людини, її душу, і будується на принципах релігії, любові та толерантності.

Крім того, наголошу, що утвердження патріотизму та формування духовності і моральності молодого покоління тісно пов’язане зі створенням можливостей для її самореалізації у всіх сферах суспільного життя. В першу чергу це стосується забезпечення та подальшого розвитку державних гарантій щодо отримання прав та інтересів молодих громадян.

Ефективне розв’язання усього комплексу питань, пов’язаних із утвердженням патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей у молодого покоління можливе лише за умов тісної, консолідованої співпраці законодавчої та виконавчої гілок влади, а також при активному залученні громадських організацій.

Зробивши висновки, хочу сказати, що в першу чергу треба зосередити свою увагу на:

- широкому використанні виховного потенціалу сім’ї, сприянні створенню для цього високого рівня життєдіяльності родини, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-етичного, освітнього та духовного розвитку молоді на засадах національних традицій та кращого світового досвіду;

- пропагуванні кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, посиленні підтримки професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих спілок та об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних, танцювальних народних колективів, широкого залучення до них молоді;

- недопущенні пропаганди в електронних та друкованих засобах масової інформації, в навчальних закладах культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та іншої інформації, що підриває суспільну мораль;

- активній підтримці громадських, зокрема молодіжних, та дитячих організацій та об’єднань, які сприяють соціальному становленню молоді, розвитку духовності та зміцненню моральних засад, вихованню національно свідомого та патріотичного молодого покоління;

- проведенні заходів, спрямованих на формування у молоді національної свідомості, духовності та моральності, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки.

Вирішення зазначених завдань залежить від цілеспрямованої і системної роботи всіх без винятку структур та їх відповідальності за доручену справу. 

Я вважаю, що стрижнем усієї системи виховання в Україні має стати національна ідея, складовою частиною якої є патріотичне виховання, бо неможливо виховати патріота без формування у особи загальнолюдських цінностей на засадах духовності та моральності. Кожен має бути передусім людиною, а вже потім українцем.

В той же час загальнолюдські інтереси не можуть суперечити національним так само, як і національне виховання не може не йти в руслі найвищих досягнень людської цивілізації!

Коментарі

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Народный депутат Украины

Народный депутат Украины Владимир Парасюк попал в очередной скандал.

На этот раз на заседание комитета Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции он ударил ногой заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василия Писного.

Перед этим Парасюк обвинил представителя СБУ в связях с контрабандой, спиртовым бизнесом, незаконным янтарным бизнесом, незаконным экспортом зерна и решением кадровых вопросов в правоохранительных органах.

По словам нардепа, Писный известен в криминальных кругах под кличкой “Антибиотик”.

СБУшник все обвинения отрицает, заявив, что, в случае доказательства его вины готов понести ответственность. В конце своего выступления Писный сказал, что для Майдана сделал больше, чем Парасюк. После этих слов нардеп и пошел в атаку.

 

Депутат Владимир Арьев утверждает, что Писный во время Майдана действительно организовывал транспортировку активистов из Львова в Киев и разгонял титушек во Львове.

Писный уже написал заявление в Генеральную прокуратуру о нанесении ему телесных повреждений Парасюком.

Парасюк же считает, что его намерено спровоцировали и готов в случае необходимости сложить мандат народного депутата.

Украинцы, как обычно, разделились на два лагеря, обсуждая эту историю. Одни считают действия Парасюка непозволительными, другие наоборот поддерживают нардепа, называя его героем, начавшим новую эффективную люстрацию коррупционеров.

Парасюк або реально неврівноважений неадекват, або під час полону минулого року його таки завербувало фсб і заставило працювати на свою користь. Чисто по-людськи він правий, але в результаті і Пісний особо не постраждав, і картинка для ворожої пропоганди створена, як на замовлення. Для мене невідомий чоловік, який кілька місяців тому побив сеператиста клінчаєва в Києві - герой. І вчорашній активіст, який не побоявся вмазати Допі по мордяці - теж герой. Але аж ніяк не Парасюк з сьогоднішнім інцедентом. Я теж знаю, що Пісний це ще той бандюга, що стара прокурорсько-судова система прогнила і "відмазує" таких покидьків від відповідальності, тому нічого більше не залишається, як проводити хоч незаконні, зате справедливі самосуди і на всі 100% погоджуюсь з тим, що Пісному давно потрібно було начистити мармизу, але:
1. Бити на результат, щоб він реально ще довго після цього "зализував рани" в прямому сенсі і виніс для себе урок, що навіть, коли в тебе все "схвачено" в прокуратурі та судах, ти не уникнеш покарання. Невже ви такі наївні і вважаєте, що Пісний аж так сильно постраждав від удару в плече, яке давно заросло жиром, втратило чутливість та і удар насправді не був таким сильним, що добре видно на відео. Там максимум невеликий синець буде, який зійде за 2-3 дні.
2. Не робити це під прицілом телекамер і не демонструвати всьому світові лишень картинку того, як в Україні теперішні парламентарі вирішують конфлікти та суперечки. Російські пропогандони та ватна бидломаса мають свіжу тему для обсмоктування про те, що "на Украине власть захватили агрессивные фошисты" на тиждень вперед. Ну фіг з ними з кацапами, припустимо що вони і без того щось би придумали, але як бути з рештою світу? Чому весь цивілізований світ має бачити отаку картинку? Ви думаєте в США чи Євросоюзі дуже хтось вникатиме, хто такий Пісний, вивчатиме його біографію і цікавитиметься, чи заслуговує він на копняк в спину? Та ніхто не буде цього робити. Їм достатньо буде 10 секунд відео, щоб зробити висновки, що в Україні живуть якісь неандертальці і що якщо в них вже навіть депутати таке собі дозволяють, то що говорити про решту. Ну ми то з Вами знаємо, що з точки зору людської справедливості Володя правий, але ми це нікому не доведемо. Тому що в них справедливість - це повне і неухильне дотримання закону. І після такого аргумент, що в нас дуже недосконалі закони, які мало що мають спільного зі справедливістю, теж ні на кого не подіє, бо на це буде "залізний" контраргумент: "А як ви хочете, щоб у вас були справедливі закони, якшо ці закони Вам створюють отакі от дикуни, які при першій-ліпшій нагоді розпускають руки і ноги?" І не треба тільки зараз тут кричати, що ну їх нафіг весь цей Захід, Штати, Євросоюз, що Україна сама по собі і вони нам непотрібні як союзники, бо з них ітак толку мало і помагають вони нам набагато менше, ніж нам того хотілося. Вже маємо один яскравий приклад країни, яка дистанціонувалась від Заходу, протиставила себе йому і вирішила, що вона така супердержава, що обійдеться без того триклятого "загнивающего" Заходу Смайлик «smile» І це країна з набагато більшою площею та ресурсно-сировинною базою ніж ми. Дуже далеко вони заїхали, протиставляючи себе решті світу? Смайлик «smile»

P.S. Якщо ти хочеш покарати недобитків старої злочинної системи і не можеш в силу прогнилості цієї самої системи зробити це в законній площині, - тоді хоча би не варто з цього робити шоу. Невідомий патріот кілька місяців тому побив Клінчаєва так, що цей мерзотник довго буде пам’ятати, як підбурювати всілякий зброд до створення псевдореспублік, які обійшлися тисячними жертвами. Але це зробилось вночі, без зайвого галасу, свідків та відеофіксації. Вчора активіст заслужено дав добкіну по морді, ризикуючи тим, що на нього можуть завести справу і з відчаю, що проста людина мало що може зробити для того, щоб притягнути таких як добкін, до заслуженої відповідальності. Парасюк же знає, що йому нічого не буде, бо в нього депутатська недотоорканність і як депутат має набагато більше можливостей притягнути до відповідальності негідників за допомогою юридично-правових методів. Якщо ж це йому не вдається, то просто наваляти негідникам, коли цього ніхто не бачить, в нього теж можливість є: кулуари, зустрічі в неформальній обстановці, врешті решт заплатити комусь, щоб їх підкараулили біля помешкання і "настріляли гуль" як слід. Ба ні: краще робити шоу на публіку і для довірливих лохів, яким не потрібна нормальна розвинута держава, а потрібен лише хліб і видовища. Вже маємо одного "шоумена" з вилами, схоже з’явився ще один і ці хлопці вирішили позмагатись з російським жиріновським на першість в жанрі політичної клоунади...

Андрій Кошель

20 ноября в

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Колишній заступник голови МВС

Колишній заступник голови МВС учинив ДТП і намагався втекти - ЗМІ

П'ятниця, 20 листопада 2015, 11:37

Ректор МАУП, генерал-полковник міліції і колишній заступник міністра МВС Анатолій Подоляка потрапив у серйозне ДТП у Києві, ймовірно, перебуваючи у сп'янінні.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія сталася на вул. Васильківській, 24, в АЗС ТНК, увечері 19 листопада близько 21:30. 

"Українській правді" поки не вдалося отримати офіційне підтвердження в поліції, однак радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що бере цю інформацію на контроль.

Попередньо, Подоляка на автомобілі LandRover Freelander АА0109 у зоні ремонтних робіт поїхав по зустрічній тимчасовій смузі і вчинив лобове зіткнення з Форд Фієста, який рухався від метро Голосіївська в метро Васильківська.

"Лендровер протаранив Форд, який уже зупинився (водій встиг застосувати екстрене гальмування). Позашляховик протягнув легковик близько 10 метрів і скинув із дороги вліво, після чого зник у сусідньому провулку", - повідомляє dtp.kiev.ua. 

Співробітники шиномонтажу й СТО кинулися до розбитого "Форда". Інші поспішили за позашляховиком.

Анатолій Подоляка, ДТП. Фото - Roma Gryshchuk

"Нетверезий водій вибіг із авто й намагався втекти. Добіг до дитячого садка, близько 250 метрів, де його впіймали і повернули на місце ДТП. У людини були явні ознаки сп'яніння. Від огляду він відмовився. Звинуватив водія "Фієсти" у тому, що він виїхав йому назустріч", - повідомляє видання.

Подружня пара у "Форді" використовувала паски безпеки. Спрацювали подушки. Водій не постраждав. Його дружина, 1991 р.н. із травмами середнього ступеню важкості була госпіталізована медиками швидкої. Загрози життю немає. 

Антон Геращенко написав у Facebook: "Щодо ДТП за участю екс-заступника міністра МВС, генерал-полковника старої міліції Анатолія Подоляки – я переконаний, що органи Національної поліції проведуть слідство так, як це передбачено Кримінальним і Адміністративним кодексами. А я як народний депутат беру справу на свій контроль, щоб її не "продали" у суді чи прокуратурі".

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. ДейниченкоОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.